Naprapati

Naprapater har, sedan början av 1900-talet i USA och sedan 70-talet i Sverige arbetat med att undersöka och förebygga, diagnostisera, behandla och rehabilitera smärttillstånd och nedsatt funktion i alla delar av kroppen muskler och leder. En naprapat använder olika manuella tekniker som manipulation och mobilisering av leder, massage, pressur och stretch av muskler och bindväv för att minska smärta och återskapa normal funktion. I tillägg jobbar många med kompletterande tekniker som akupunktur, tejpning och sk Medicinsk-laserbehandling.


En stor del i behandlingen är att säkerställa att du förstår ditt besvär och vad du kan göra för övningar för att bli starkare och ökad funktion i dina rörelser. Du får här träningsprogram skickat via mail till dig när vi ser att det finns behov.

Kombinationen av manuell behandling, rehabövningar och ett genomtänkt och coachande förhållningssätt för att direkt skapa drivkraft och önskat beteende är effektivt behandlingstänk. Detta genom att du får uppgifter och övningar och uppföljning för att skapa nya, positiva vanor som ger dig fokus, riktning och förståelse för övningarna. Då blir de gjorda och du får resultat.


Ofta finns flera bakomliggande orsaker som är bidragande till smärta, minskad ork, dålig sömn och återhämtning som kan leda till ännu mer stress, låg energi och nedstämdhet. Här får du hjälp med att se hur din bild av nuläget kan förändras genom att vara utforska möjligheterna i ditt arbetsliv, med kollegor i ex. ledningsgrupp och styrelse och privat i familjen.

minska smärtan

Det primära behovet för människor som har ont är att bli av med smärtan.


Smärta är en "hotivator", dvs den driver oss framåt att göra något för att bli av med smärtan.

Här är de flesta beredda att göra vad som helst för att smärtfrihet.

öka funktionen

Vanligt är också att majoriteten vill veta vad man kan göra själv för att hindra att besväret kommer tillbaka.


Vid besöket hittar vi rörelser som går att utföra utan smärta och du får övningar med dig hem för att du ska komma vidare och uppleva att du kan påverka din smärta och funktion.

skapa nya vanor

Viktigt att ta hänsyn till mänsklig psykologi och dina triggers. Istället för "hotivator" krävs nu en "motivator" när smärtan är borta. Men du ville ju förhindra att den kommer tillbaka. Så hur gör vi det?


Med smarta och effektiva coachande NLP övningar under besöken som stärker ditt varför du ska göra förändringen. Detta driver dig framåt tack vare att du påverkat dina omedvetna beteenden.