Varför coaching?

  • Upplever du att du bara tänker på det du vill göra men inte tar steget?
  • Känner du dig överväldigad, stressad och orolig?
  • Har du en jobbig och knytande känsla i magen istället för en pirrande och go?

Att tankarna snurrar och det bara blir för mycket ibland är vi alla med om i livets gång och helt naturligt att uppleva. Det är när vi fastnar i tankarna och hamnar i "freeze-mode" som inget händer.


Du får känslan av att inte komma framåt - det är där som coaching skapar riktning, fokus och ökad drivkraft.


Jag hjälper dig vidare att förstå och ta små steg varje dag för att komma vidare till att känna att du är på rätt väg mot DINA mål.

Att göra lugnar tankarna.
  • Öka din drivkraft
  • Skapa ökat fokus
  • Sänk din stress

När du får hjälp att se din upplevelse ur ett nytt perspektiv och kan du också uppleva en helt ny känsla av egen ökad förmåga och att du blir mer drivkraftig.


Vid första tillfället går vi igenom dina tankar, behov och vad du vill att coachingen ska leda till och vilken effekt det ska innebära för dig. Viktigt är att du får ett tydligt mål som du kan leva med och jobba mot.

Därefter kommer vi överens om hur ofta vi behöver träffas och vad som ska ha hänt när vi är klara. Kanske kombinerar vi coachingen med naprapatisk behandling för att minska stressen fysiskt i kroppen så du känner en direkt förändring.

Coaching kan även ske online via ZOOM efter överens-kommelse eller så syns vi fysiskt på:


Naprapatgruppen i Täby Centrum, se karta


Är du osäker på vad du ska boka?

Skicka ett meddelande så kommer vi överens om ett första inventeringssamtal för dig - så du kan avgöra hur mötet känns för dig.